Privacybeleid

Centrum Satori is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Centrum Satori
Legedyk 4
8935 DG in Leeuwarden
0620242083
www.centrumsatori.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Centrum Satori verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Uw voor- en achternaam
 2. Uw telefoonnummer en
  e-mailadres
 3. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens en
  geboortedatum
 4. Aantekeningen van uw behandeling(en)


  2.2 Doeleinden persoonsgegevens
  Centrum Satori verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 5. Uw voor- en achternaam wordt gebruikt voor contact over afspraken en de
  eventuele annulering daarvan
 6. Uw telefoonnummer en
  e-mailadres wordt gebruikt voor het maken van afspraken, versturen van
  nota’s, herinneringen, uitnodigingen en informatie over diensten en
  activiteiten van Centrum Satori.
 7. Uw intakeformulier en/of anamnese met relevante (gezondheids)gegevens en
  geboortedatum worden gebruikt om een behandelplan te maken en de
  voortgang van de behandeling(en) te monitoren.
 8. Aantekeningen van uw behandeling(en) worden gebruikt om de voortgang
  van de behandeling(en) te monitoren.3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Centrum Satori verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  van jou:
  – Intakeformulier
  – Gezondheidsgegevens
  Zoals aangegeven in onze Algemene Voorwaarden nemen wij bij het eerste bezoek
  een anamnese (intakegesprek) af. Deze is alleen door Centrum Satori inzichtelijk,
  wordt niet gedigitaliseerd maar veilig bij ons opgeslagen.


  Geautomatiseerde besluitvorming

  Centrum Satori neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
  om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
  dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centrum Satori) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Centrum Satori bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
  doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
  bewaartermijn van 2 jaar.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Centrum Satori verstrekt geen gegevens aan derden.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Centrum Satori gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
  cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
  dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer,
  tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
  technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
  website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
  Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
  cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
  je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de
  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
  persoonsgegevens door Centrum Satori en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen
  om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar
  jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot
  inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
  verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je
  persoonsgegevens sturen naar info@centrumsatori.nl. Om er zeker van te zijn dat het
  verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs
  met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren
  zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Centrum Satori wil je er
  tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
  nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Centrum Satori neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat
  jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
  neem dan contact op via info@centrumsatori.nl. Centrum Satori heeft de volgende
  maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde
  internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de
  adresbalk