Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij het intakegesprek.
Dit zodat de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan worden uitgevoerd.

2. Uw eerste bezoek bestaat altijd uit een gratis intakegesprek van ongeveer 10 minuten.

3. Sensuele handelingen worden niet gegeven bij Centrum Satori. Klanten die dit alsnog
proberen en/of vragen, zullen worden verwijderd uit ons centrum. Bij grensoverschrijdend gedrag zal
aangifte gedaan worden.

4. Centrum Satori stelt geen medische diagnose. De medewerker kan u echter wel een advies
meegeven voor een bezoek aan de huisarts, specialist of therapeut. Dit is enkel advies.

5. Indien u contra – indicaties heeft, dient u dit aan te geven/bespreekbaar te maken. Relatieve contra
indicatie is bespreekbaar en zal er met zorgvuldige zorg gemasseerd worden op het desbetreffende
lichaamsdeel of complete lichaam als dit gewenst wordt. Absolute contra indicatie is het
desbetreffende lichaamsdeel of complete lichaam niet geschikt voor massage voor uw eigen
veiligheid.

Contra indicaties kunt u herkennen aan onderstaand:

 • Absolute contra-indicaties (plaatselijk op het lichaam);
  Ontstekingen, traumata, vaataandoeningen, couperose.
 • Absolute contra-indicaties (compleet lichamelijk);
  Koorts, griep, algemene infectieziekten, te veel pijn, extreme vermoeidheid/uitputting, diabetes,
  kanker.
 • Relatieve contra-indicaties (plaatselijk op het lichaam);
  Niet besmettelijke huidaandoeningen, zwangerschap, menstruatie, spataderen, blauwe plekken,
  buikmassage na een maaltijd.
 • Relatieve contra-indicatie (compleet lichamelijk);
  Hoge bloeddruk, hart afwijkingen, gebruik van medicatie (bloedverdunners), medicijnen die
  rijvaardigheid beïnvloeden, schildklierklachten.

6. Bij het maken van een afspraak, word altijd gevraagd om de NAW gegevens.

7. Alle vertrouwelijke informatie die u ons verstrekt, zal niet worden verstrekt aan derden zonder uw
schriftelijke toestemming.

8. Centrum Satori is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke
bezittingen van de klant.

9. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

10. Elke afspraak die gemaakt is (via de website, telefonisch als via de email) is bindend.

11. Een afspraak kan uiterlijk 48 uur van te voren kosteloos worden verplaatst/afgezegd.
Voor geannuleerde afspraken binnen 48 uur zal er 50 procent van de afgesproken afspraak in rekening worden gebracht. Bij een vergeten afspraak zal het afgesproken bedrag, volgens het tarief van de website, alsnog worden nagefactureerd.

12. Voorafgaand de behandeling kan men betalen via de website of achteraf na de behandeling via
contante betaling, pin of via een betaalverzoek vanuit Centrum Satori via iDeal.

13. Facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Betaalt de klant niet binnen
de overeengekomen termijn, dan is Centrum Satori gerechtigd een rente van 7% per maand in
rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Wanneer de klant in verzuim is, is hij
bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd
aan Centrum Satori.

14. Centrum Satori is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen (schade en of letsel, bij- of
nawerkingen) van de behandeling, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures
en/of ziektes. Hiervoor is Centrum Satori officieel beschermd en aangesloten bij de beroepsvereniging CAT/GAT.